Zaštitni slojevi stambene zgrade

1 January 1

Ovojnica zgrade, koja je složenija no što izgleda, stvara ugodno okruženje u interijerima

Možda vam se čini kako vas od groznih vanjskih vremenskih uvjeta čuvaju samo zidovi i krov. No “ovojnica zgrade” – po definiciji onaj dio zgrade kojim se odvaja unutarnji od vanjskog prostora – obuhvaća mnoštvo različitih komponenti i svaka od njih može biti kompleksna i slojevita.

Četiri osnovne funkcije

U uobičajene elemente ovojnice zgrade ubrajaju se zidovi, krovovi, podovi i “fenestracije” (prozori, vrata, svjetlarnici i drugi otvori). Svaki od njih može se sastojati od mnogo različitih slojeva i materijala. Uzmimo za primjer uobičajeni zid u sjevernoameričkoj kući. On može obuhvaćati gipsanu ploču, paronepropusnu foliju, materijal za izolaciju šupljina poput kamene vune postavljene između drvenih pregradnih stupića, OSB ploču (eng. Oriented Strand Board - ploča od složenog krupnog iverja), vodonepropusnu opnu, vanjsku izolaciju i, naposljetku, oblogu. To je samo jedan dio ovojnice zgrade – no sadrži sedam različitih slojeva!

Bez obzira na to koji dio interijera štiti, ovojnica zgrade ima četiri osnovne funkcije:

  1. Mora podupirati, prenositi i prihvatiti strukturna opterećenja određena okolišem i samom zgradom.
  2. Mora blokirati i regulirati toplinu, zrak, vlagu i zvukove između vanjskog i unutarnjeg prostora.
  3. Mora pružiti završnu obradu površina kako bi one ispunile estetske ili druge izvedbene zahtjeve.
  4. Mora služiti za razvod servisnih i komunalnih instalacija, kao što su one za struju i vodu.

Važna je interakcija

Uza sve to, ovojnice zgrada i njihove komponente moraju se odlikovati širokim rasponom kvaliteta kako bi mogle ispuniti svoju svrhu. Mogu li se lako izgraditi? Jesu li dugotrajne? Mogu li se lako popraviti i održavati? Jesu li sigurne? Jesu li ekonomične?

Općenito govoreći, kod ovojnice zgrade važna je interakcija. Sve komponente trebaju učinkovito zajednički funkcionirati kako bi doprinijele stvaranju ugodne unutarnje klime u uvjetima kada se situacija u okolini brzo mijenja, primjerice u jednom trenu to može biti pljusak, u drugom toplo i sunčano vrijeme, a u trećem ledena hladnoća. Stabilni i dugotrajni materijali poput kamene vune ključni su dio tog složenog sustava.

RockWorld imagery, Nova Scotia Power Headquaters, building
Tijekom svoga uporabnog vijeka ROCKWOOL izolacija od kamene vune za zgrade obično sprječi emisiju približno 85 puta više ugljika no što ga se otpusti tijekom njezine proizvodnje. Ekvivalentno je to 155 milijuna tona sprječene emisije ugljika tijekom uporabnog vijeka.

Više o ovojnici zgrade

{ }