Ograničavanje požara

1 January 1

Vatrootporni materijali visoke kvalitete mogu učiniti razliku između požara u zgradi i zgrade u požaru

Važnost požarnog odjeljka

Budući da se požari danas šire puno brže nego prije 50 godina, za sigurnost osoba i buduću upotrebu zgrade ključno je da se požar nakon izbijanja zadrži na najmanjem mogućem području, u takozvanom „požarnom odjeljku”.

Nakon što požar dođe do točke rasplamsavanja (flashover), jedini način da se spriječi njegovo širenje na puno veće područje unutar zgrade jest osigurati da zidovi, stropovi, podovi i vrata požarnog odjeljka mogu podnijeti izloženost potpuno rasplamsanom požaru s jedne strane te da ne prenose vrućinu, plamen ili toksične plinove na drugu stranu. Koliko dugo moraju zadržavati požar ovisi o veličini, složenosti i funkciji zgrade.

Nakon rasplamsavanja vatra je izuzetno vruća te može izbiti kroz prozore zbog čega se može zapaliti fasada i tako zaobići požarni odjeljak. No ako se sustav fasade, uključujući obloge i/ili izolaciju, sastoji od nezapaljivih materijala, plamen može dosegnuti prozore na katu iznad i razbiti ih, no to će se dogoditi relativno sporo jer fasada ne bi doprinijela širenju požara (i popratnog dima).

Pomoću protupožarnih svojstava koja suzbijaju vatru izolacija od kamene vune sprječava širenje požara na cijelu zgradu.

Mjerenje relativne otpornost na vatru

Djelotvorni odjeljci za požar u spoju s nezapaljivim sustavima fasade usporavaju širenje požara zbog čega stanari imaju više vremena za bijeg, a vatrogasci za gašenje plamena. Ovo je posebno važno u zgradama srednje i velike visine.

Mjerenje relativne otpornost na vatrui različitih konstrukcija važan je korak pri osiguravanju zaštite zgrada od požara.  Zbog toga je većina standarda protupožarne zaštite diljem svijeta preuzela višestoljetnu krivulju vrijeme/temperatura – dokazani i usklađeni način ispitivanja građevinskih materijala i elemenata u najgorim scenarijima. Standard vrijeme/temperatura vrlo je strog pa stoga pruža visoku razinu pouzdanosti da će se odobreni vatrootporni materijali i proizvodi ponašati prema očekivanjima u različitim vrstama požara. 

ROCKWOOL izolacija ključna je komponenta vatrootpornih zgrada. Izolacija od kamene vune otporna je na temperature više od 1000 ºC i sama je po sebi nezapaljiva pa može doprinijeti tome da požar u zgradi ne preraste u zgradu u požaru. 

Više o požaru