Nezapaljive fasade zgrada

1 January 1

Svaka zgrada srednje i velike visine treba se oblagati i izolirati isključivo nezapaljivim* materijalima.

Fasada zgrade može biti izložena plamenu uslijed požara unutar konstrukcije kod kojega je došlo do vatrenog skoka (flash-over) pa se probio kroz prozor ili uslijed požara iz obližnjeg objekta, kao što je kontejner za otpad ili automobil. Što će se potom dogoditi ovisi o materijalima od kojih je fasada načinjena.

Ako se fasadni sustav, uključujući oblogu i/ili izolaciju, sastoji od zapaljivih materijala pa se vatra i dim počnu širiti na fasadu zgrade, oni ovisno o korištenom materijalu mogu brzo ugroziti mnogo veće područje zgrade i mnogo veći broj stanara zgrade.  U tom scenariju fasada je dodatan i pozamašan izvor goriva rasplamsalom požaru. Intenzitet topline uz vanjsku stijenku zgrade može uzrokovati pucanje prozora, omogućujući požaru da se proširi na više etaža. 

Ako se, međutim, fasada sastoji od nezapaljivih materijala, plamen može s vremenom dosegnuti prozore na katu iznad i razbiti ih, no to će se dogoditi relativno sporo jer fasada neće doprinijeti širenju požara (i popratnom dimu). Time će stanari imati više vremena za bijeg, a vatrogasci za gašenje plamena. To je posebno važno u zgradama srednje i velike visine. 

Pieter Maes, profesionalni vatrogasac u vatrogasnoj postrojbi grada Bruxellesa i instruktor za obuku za gašenje požara u zatvorenom prostoru, opisuje to ovako:  „Ako se požar preko fasade proširi na ostatak zgrade, ljudi se izlažu riziku ako ostanu na jednome mjestu. Međutim, ako počnu bježati evakuacijskim putovima, mogu smetati protupožarnim postrojbama koje se uspinju tim istim putovima kako bi pomogle u spašavanju ljudi i gašenju požara.  Zbog toga je iznimno važno da se požari ne šire po fasadama zgrada.  Oblaganjem zgrada u zapaljive materijale – bez obzira na to radi li se o stambenim ili uredskim zgradama, školama ili bolnicama – riskira se upravo to.”

Zbog toga preporučujemo da se barem svaka zgrada srednje i velike visine obloži i izolira isključivo nezapaljivim materijalima koji ne proizvode nikakav toksični dim kada su izloženi vatri.

 

*Barem razred A2 s1, d0 prema normi EN 13501-1.

Više o požaru