Choose a different country or region to see content relevant to your location.
Continue

Materijali koji ne ugrožavaju okoliš

Kako zgrade koje ne ugrožavaju okoliš mogu biti dio održivog svijeta.

RockWorld imagery, The big picture, plants, rock,

Neiskorišteni potencijal

U zgradama diljem svijeta troši se previše resursa i proizvodi previše otpada. U njima se troši 25 posto vode u svijetu i 40 posto svjetskih resursa, a ujedno se stvara jedna trećina sveukupnog otpada i 40 posto svjetskih emisija ugljika. Gledajući kroz prizmu takve statistike, one nisu ekološki održive.

No, zgrade imaju i golemi neiskorišteni potencijal za to da postanu okosnica rješenja za neodložne izazove održivosti s kojima smo suočeni. Projekti koji ne ugrožavaju okoliš mogu poslužiti za borbu protiv klimatskih promjena i ujedno poboljšati naše zdravlje, dobrobit i produktivnost.

Da bi se to postiglo, treba zauzeti sveobuhvatan pristup planiranju, projektiranju i izgradnji kod kojega se uzimaju u obzir svi aspekti održivosti. Fokusiranje na samo jedan pristup može imati negativan utjecaj na sveukupne performanse zgrade, što je razlog zbog kojega standardi razvijeni u Međunarodnoj organizaciji za normizaciju (eng. International Standardisation Organisation, ISO) i Europskom odboru za normizaciju (eng. European Committee for Standardization, CEN) sada omogućuju mjerenje održivosti tijekom cijelog uporabnog vijeka zgrade. Tim standardima nije obuhvaćen samo učinak na okoliš, nego i način na koji zgrade doprinose očuvanju zdravlja, sigurnosti i dobrobiti ljudi.

Trebamo se i dalje truditi proizvoditi još bolje proizvode i pobrinuti se da ta proizvodnja ostavi što manje traga na okoliš. To uključuje implementaciju održivosti u naše proizvode, radne postupke, kao i istraživanje i razvoj.

Jens Birgersson

ROCKWOOL Grupa
Predsjednik Uprave

Izrada projekata koji ne ugrožavaju okoliš

Smanjenje količine energije koja je potrebna u zgradi ključni je korak projektiranja koje uzima u obzir ekologiju. Obično 80 posto potrošene energije otpada na grijanje, hlađenje, toplu vodu i rasvjetu, a preostalih 20 posto otpada na građevinske materijale, transport i rušenje. Stoga je, premda je projektiranje niske potrošnje energije ključano, također je važno i projektirati na sveobuhvatniji način i uzeti u obzir mogućnosti recikliranja i prenamjene zgrade i njezinih materijala na kraju njihova uporabnog vijeka. Dizajn i materijali isto tako utječu na druge važne aspekte održivosti, kao što su ugodna toplina, akustička svojstva i zaštita od požara.

Grijanje i hlađenje
0

energije otpada na grijanje i hlađenje

Materijali, transport i rušenje
0

energije otpada na materijale, transport i rušenje

Zgrade
0

svjetskih resursa i emisija otpada na zgrade

Sheme vrednovanja

Analiza uporabnog vijeka (eng. Life Cycle Analysis, LCA) nudi korisnu i široko prihvaćenu metodologiju za preciznu procjenu mjere u kojoj dizajn zgrade utječe na okoliš. LCA-ovi uzimaju u obzir cjelokupan ekološki otisak zgrade, uključujući materijale od kojih je načinjena. Informacije o materijalima obično se dobivaju putem Izjava o utjecaju materijala na okoliš (eng. Environmental Product Declaration, EPD).

Iz EPD-a se ne može saznati ugrožava li materijal okoliš ili ne, jer to ovisi o tome kako je materijal integriran u dizajn. No, one omogućuju bržu i precizniju izradu LCA-ova zgrada i pomažu graditeljima da zadovolje nacionalne standarde i osvoje bodove u shemama vrednovanja održivosti. ROCKWOOL proizvodi pospješuju bodovanje prema shemama vrednovanja održivosti zgrada, kao što su LEED®, BREEAM, DGNB (German Sustainable Buildings Council) i HQE (Haute Qualite Environnementale).

Uzimajući u obzir cijeli uporabni vijek zgrada, moguće je graditi zgrade koje pozitivno doprinose stvaranju održivijeg svijeta.