Cirkulæritet er ikke kun et vigtigt spørgsmål ud fra et miljøperspektiv, men også økonomisk. Brugen af cirkulære stenuldselementer som en buffer til regnvand yder et væsentligt bidrag her.

Cirkulær brugscyklus

ROCKWOOL har haft et stenuldsgenbrugsanlæg siden 1992. Her omdannes brugte stenuldselementer og andre rester fra byggeindustrien til råvarer og indgår i nye stenuldsprodukter.

Rockflow-stenuldselementer består af 50 % genbrugsmateriale. De resterende 50 % er lavet af et naturmateriale: basaltsten. I naturen findes stenuld ofte i nærheden af vulkaner. Under et udbrud kastes smeltet sten (basalt) rundt og udfældes efterfølgende som en tynd fibrøs struktur. Denne proces efterlignes ved produktion af Rockflow ved hjælp af genanvendt basaltsten som råmateriale sammen med andre materialer. Det er et råmateriale, der er uudtømmeligt, fordi jorden (i høj grad) producerer store mængde hvert år.

Andre Rockflow-egenskaber:

Nyttige Rockflow links:

Har du spørgsmål? Kontakt os: