Rockflow bruges til at skabe robuste løsninger til byklimatilpasning i områder med lidt plads. Løsningen er lavet af stenuld. Disse løsninger er designet til hurtigt og effektivt opsamle, magasinere, forsinke og/eller nedsive regnvand. Under nedbørssituationer opsamles vandet i det nedgravede magasin, der fungerer som en regnvandsbuffer. Regnvandet nedsiver herefter gradvist i jorden eller udledes forsinket til kloaksystemet eller til recipienter.

I byområder opsamles regnvand normalt i kloaksystemet. Rockflow kan opsamle dette regnvand, så det ikke går tabt. Når det er opsamlet kan det opbevares og genbruges, eller nedsives i jorden.

Skræddersyet magasin

Hele systemet er installeret under jorden og sikrer herved at funktioner over jorden kan bibeholdes. Størrelsen og formen på magasinet er fleksibel og kan tilpasses. Den grundlæggende funktion i et Rockflow-system forbliver den samme, uanset situationen. Vi forklarer hvordan i de seks trin herunder.

This is how Rockflow works

Sådan fungerer Rockflow

Rockflow er et vandhåndteringssystem, der opdæmmer nedbør hurtigt og effektivt for at udlede det i jorden eller i kloaksystemet.

Løsninger med Rockflow:

Nyttige Rockflow links:

Har du spørgsmål? Kontakt os: