Stenuld absorberer regnvand og skåner kloakken

BygTek, august 2020
watermanagement, system, rockflow, zevenaar, flood, planting, lapinus

Med et stenuldsprodukt har entreprenører og bygherrer fået en fleksibel løsning til håndtering af regn, og det er nu afprøvet på projekt i Odense med succes.

Da Skibhuskvarteret i Odense skulle gennemgå en større renoveringsopgave, stod de involverede entreprenører, bygherrer og rådgivere over for en gængs problemstilling ved storbyrenoveringer: Pladsen i undergrunden er ofte trang og rør- og kabelføringen ukendt. Derfor kan det være vanskeligt at få plads til traditionelle kassette- og regnvandsløsninger til at håndtere og absorbere regn. For at løse pladsproblemet søgte de forskellige aktører i renoveringsarbejdet efter hensigtsmæssige løsninger. Valget faldt på Rockflow, der er et stenuldsprodukt i familie med de mere kendte isoleringsmaterialer fra Rockwool. Rockflow placeres tæt på vejoverflade og absorberer regnvand, når der kommer regn. Dermed undgår de omkringliggende beboelser oversvømmelser, fordi stenulden opmagasinerer den regnmængde, der ellers ville have oversvømmet kloaksystemet. Senere afgiver Rockflow det opmagasinerede vand via afløb og nedsivning: - Konkret kan Rockflow indeholde en mængde vand, der svarer til 95 % af produktets volumen. Dermed kan det afhjælpe med lokal afvanding af regnvand, fortæller Anders Søgaard, der er markedschef hos Rockflow, som er en del af Rockwool Group og virksomheden bag produktet.

Tidsbesparende installation

For entreprenøren bag projektet i Skibhuskvarteret, Munck, var det en fordel at arbejde med Rockflow. Kristian Pedersen, der var projektleder på projektet for Munck, siger: - Der var mange tvær- og langsgående ledninger og rør, og derfor var det rigtig svært at finde en tilstrækkelig stor plads til at sætte en plastikkassette ned. Derfor var det oplagt at bruge Rockflow, fordi det kan tilpasses undergrunden, og hvis der er en rørføring midt i det hele, kan vi blot skære den til i stenulden. Han tilføjer: - Ved renoveringer i bykerner i landets store byer er produktet anvendeligt pga. en betydeligt nemmere installationsproces ligegyldig undergrunden. Med Rockflow kan vi nemmere imødekomme de ukendte rørføringer, som vi ofte møder, når vi sætter gravemaskinen i jorden.

Ved renoveringer i bykerner i landets store byer er produktet anvendeligt pga. en betydeligt nemmere installationsproces ligegyldig undergrunden. Med Rockflow kan vi nemmere imødekomme de ukendte rørføringer, som vi ofte møder, når vi sætter gravemaskinen i jorden.

Kristian Pedersen

Denmark
Projectleder hos Munck

Større sikkerhed på pris

Hos bygherren, Vandcenter Syd, er projektleder Martin Sørensen tilfreds med resultatet og de muligheder, som Rockflow gav i renoveringsarbejdet: - For os som bygherre har det betydning, at vi kender anlægsprisen så godt som muligt, og dér giver Rockflow en bedre sikkerhed for, at prisen holder. Det er svært og kan blive dyrere end budgetteret at lave plads til regnvandsløsninger med f.eks. plastikkassetter eller rørbassiner i undergrunden i en by som Odense, hvor vi ikke kender undergrunden. Martin Sørensen fortæller videre, at Rockflow har endnu en fordel, fordi bæreevnen på produktet er høj: - Når vi kan bruge Rockflow under vejopbygningen, behøver vi mindre jorddække. Ved andre regnvandsløsninger skal vi typisk grave dybere i jorden, hvilket kræver store entreprenørmaskiner og mere jord, der skal håndteres. Det sparer en del resurser, når vi skal grave mindre og med mindre maskiner. Rockflow leveres i forskellige udgaver med forskellige bæreevne. Vandcenter Syd arbejder lige nu med produktet i flere projekter. For Mark Landry, der var rådgiver på projektet for Rambøll, var det interessant at arbejde med stenulden som regnvandsmagasinering, og han tager erfaringerne med: - Vi har fået øje på fordelene og arbejder med Rockflow på nye projekter, hvor det giver mening. I Skibhuskvarteret var der krav til forskellige grønne områder, og der skulle tages hensyn til indkørsler og parkeringspladser, og dér var Rockflows fleksibilitet vigtig, forklarer han.

Kilde: BygTek, nr. 6 - 28 august 2020, Danmark

Flere nyheder om Rockflow:

Mere om Rockflow:

Har du spørgsmål? Kontakt os: