Sten slår vand i hænderne på Odense-entreprenør

Maskin Teknik, juli 2020
rockflow water management lapinus installation element application

Et nyt stenuldsprodukt anvendt på et LAR-projekt i Odense har givetentreprenør og bygherre et fleksibelt våben i kampen mod regnvandet.

Da Skibhuskvarteret i Odense skulle gennemgå en større renoveringsopgave, stod de involveredeentreprenører, bygherrer og rådgivere overfor en gængs problemstilling ved storbyrenoveringer: pladsen iundergrunden er ofte trang og rør- og kabelføringen ukendt. Det vanskeliggør muligheden for nedlæggelse af de traditionelle kassette- og regnvandsløsninger til at håndtereog absorbere regn. Så for at løse pladsproblemet søgte de forskellige aktører i renoveringsarbejdet efterhensigtsmæssige løsninger. Valget faldt på Rockflow, der er et stenuldsprodukt i familie med de mere kendteisoleringsmaterialer fra ROCKWOOL. Rockflow placeres tæt på vejoverfladen og absorberer regnvand, når der kommer regn.

Dermed undgår deomkringliggende beboelser oversvømmelser, fordi stenulden opmagasinerer den regnmængde, der ellers villehave oversvømmet kloaksystemet. Senere afgiver Rockflow det opmagasinerede vand via afløb og nedsivning- Rockflow kan indeholde en mængde vand, der svarer til 95 procent af produktets volumen. Dermed kan detafhjælpe med lokal afvanding af regnvand, fortæller Anders Søgaard, markedschef hos Rockflow, der er en del af ROCKWOOL Group og virksomheden bag produktet.

Rockflow hjælper Odense-entreprenør til at få styr påvandmasserne.

Tidsfobrug beskåret

For entreprenøren bag projektet i Skibhuskvarteret, Munck A/S, var det en fordel at arbejde med Rockflow.Kristian Pedersen, der var projektleder på projektet for Munck, siger følgende:- Der var mange tvær- og langsgående ledninger og rør, og derfor var det rigtig svært at finde en tilstrækkeligstor plads til at sætte en plastikkassette ned. Derfor var det oplagt at bruge Rockflow, fordi det kan tilpassesundergrunden, og hvis der er en rørføring midt i det hele, kan vi blot skære den til i stenulden.

- Ved renoveringer i bykerner i landets store byer er produktet anvendeligt, på grund af en betydeligt nemmereinstallationsproces ligegyldig undergrunden. Med Rockflow kan vi nemmere imødekomme de ukendterørføringer, som vi ofte møder, når vi sætter gravemaskinen i jorden, forklarer han.

Vejen holder

Rockflow har yderligere den fordel, siger producenten, at bæreevnen på produktet er høj. Det betyder, at manunder vejopbygningen behøver mindre jorddække.- Ved andre regnvandsløsninger skal vi typisk grave dybere i jorden, hvilket kræver store entreprenørmaskiner,og mere jord, der skal håndteres. Det sparer en del ressourcer, når vi skal grave mindre og med mindremaskiner, siger Martin Sørensen, der er projektleder hos bygherren - Vandcenter Syd. Rockflow leveres i forskellige udgaver med forskellige bæreevne. Vandcenter Syd arbejder lige nu medproduktet i flere projekter.

Kilde: Maskin Teknik, 2020, Danmark

Flere nyheder om Rockflow:

Mere om Rockflow:

Har du spørgsmål? Kontakt os: