Hvordan nedsiver man regnvand, når man står over for en tredobbelt udfordring bestående af et højt grundvandsspejl kombineret med kraftige regnskyl og længerevarende tørkeperioder? Kommunen tog handsken op og fandt sammen med Rockflow-teamet frem til en fleksibel, naturlig og miljørigtig løsning i Groessen.

Udgangssituationen

  • Til landsbyen Groessen ved Arnhem var der behov for en løsning til magasinering og nedsivning af nedbør.
  • Groessen er kendetegnet ved et højt grundvandsspejl. En dybt liggende løsning ville altså være oversvømmet en stor del af året
  • I undergrunden skulle der tages hensyn til eksisterende kabler og ledninger. En traditionel rør-løsning ville have indebåret, at eksisterende kabler og ledninger skulle omlægges, eller at røret skulle lægges under grundvandsspejlet.

Løsning: stenuld

Til Groessen foreslog Rockflow-teamet en nedsivningsløsning, der opfyldte samtlige specifikke krav, nemlig stenuldselementer, kaldt Rockflow. Den eksisterende ledning blev over en strækning på 800 meter udskiftet med et Rockflow magasin udformet som en aflang linje under vejbanen. Afstrømmet regnvand magasineres under vejbanen ved hjælp af Rockflow elementer. Vandet nedsives herefter til undergrunden.

Rockflow elementerne er fremstillet i stenuld, som produceres ud fra basalt, en stenart, der naturligt dannes ved vulkansk aktivitet. Materialet er i stand til optage vand svarende til 95 % af sit volumen og derefter nedsive det til undergrunden. Nedsivningsløsningen er altså en LAR løsning i modsætning til den tidligere rørløsning, hvor vandet ledes væk. Herved mindskes belastningen af kloaknettet og bidrager til at genoprette en naturlig vandbalance.

Installeringen af et Rockflow magasin er fleksibelt i forhold til krydsende kabler og ved tilkoblinger langs strækningen. Efter den eksisterende kloakledningen er fjernet og der er rettet af, sættes Rockflow-elementerne ned. Herefter tilsluttes nedløbsrørene fra bygningerne samt vejbrøndene til anlægget. Hvor der er krydsende kabler og ledninger, laves et tracé i grus. De to sektioner af Rockflow magasinet forbindes indbyrdes med rør. Disse forbindelser sikrer, at magasinet fungerer som ét samlet system.

Rockflow - Groessen - Stedelijke klimaatadaptatie

Resultatet

Resultatet af dette projekt imødekommer de udfordringer, Groessen repræsenterer i enhver henseende:

Et system over et højt grundvandsspejl
Grundvandsniveauet i Groessen er højt. I våde perioder er grundvandsniveauet lige under Rockflow-systemet. Andre former for vand var begrænsede eller ikke mulige.

Én løsning på alle de forskellige k-værdier
K-værdierne eller gennemsivningsværdierne for substratet varierer meget fra 0,4 meter til 2,5 meter om dagen. Rockflows store gennemsivningsoverflade betyder, at man i Groessen også er i stand til at lade dele af substratet med en relativt lav k-værdi sive igennem.

Stor og billig vandopbevaring
Rockflow kan bruges til at oprette opbevaring på op til 30 millimeter. I de ‘traditionelle omgivelser’ var der brug for et stort rør for at opnå denne kapacitet. Det ville have gjort projektet mange gange dyrere.

Sammen med formændene sikrer Rockflow-teamet, at systemet er korrekt og hurtigt monteret. Det betyder, at der på forhånd gives klare instruktioner, og Rockflow deler viden og erfaring fra tidligere projekter. Rockflow's eksperter var tæt involveret før, under og efter monteringen.

Læs mere om stenuld til linjenedsivning:

Relaterede Rockflow-projekter:

Anders Sogaard Denmark Lapinus Rockflow Civil

Anders Søgaard

Market Manager,
Rockflow