I byen Eindhoven finder der nytænkning sted under jorden. I midtbyen sikrede et stenuldsbaseret magasin en bæredygtig løsning på problemer med regnvand.

Udgangssituationen

Situationen i Eindhoven minder om den i mange andre hollandske (midt)byer:

  • Voldsomme regnskyl som følge af klimaforandringer gør, at kloakkerne stadig oftere ikke er i stand til at transportere vandet bort med oversvømmelse til følge;
  • Byen er tæt bebygget. Det befæstede areal øges hastigt da der bygges flere boliger og erhvervs ejendomme. Det presser kloakkerne;
  • Siden 2019 er det i Eindhoven obligatorisk ved privat byggeri at sikre lokal magasinkapacitet. Der skal forsinkelse af op til 75 mm regnvand inden for matriklen (en forøgelse i forhold til den før 2019 gældende vandforordning);
  • Ifølge den nuværende forordning skal der ved nybyggeri sikres forsinkelse af mellem 25 og 75 mm regn. Her gælder det, at jo grønnere plan, desto lavere krav til hvor millimeter regn, der skal kunne forsinkes.

På udkig efter muligheder

Som følge af de stigende mængder nedbør – og ikke mindst spidsbelastningerne – er der også behov for forsinkelse under offentlige arealer i Eindhoven. Der er behov for målrettede løsninger til forebyggelse af våde fødder og gulve.

For Eindhovens midtby ser Rockflow ud til at være den bedste (og mest bæredygtige) løsning til at forsinke regnvandet i området ved nedsivning, hvor det falder. I nogle tilfælde kan nedsivning også gavne på anden måde ved samtidig at løse problemet med tørkeperioder. Løsningen med forsinkelse med langsom bortledning at være den mest optimale for Eindhoven.

I Eindhoven ligger tyngden ikke på at fastholde vandet. Byen ligger i oplandet for blandt andre floderne Dommel og Kleine Aa (Dommeltje) og har i stor udstrækning et højt grundvandsspejl – ofte blot 1 meter under terræn. Yderligere tilførsel af (regn)vand til grundvandet indebar risiko for problemer i de lavest beliggende områder. Derfor faldt valget på forsinkelse og langsom bortledning via regnvandskloakken.

Fordelen ved Rockflow elementer er, at de er nemme og fleksible at installere. Stenuldselementer er lette og simple at tilpasse, således at det kan indpasses, hvor pladsen er begrænset.

Løsningen

Som følge af klimaforandringerne kommer vi til stadig oftere at opleve spidsbelastninger – med stadig større intensitet. Af hensyn til den fortsatte udvikling af vandhåndtering i Eindhoven er det derfor vigtigt at opnå flere erfaringer med bæredygtige løsninger til forsinkelse af regnvand. Der efterspørges optimale løsninger i forhold til etablering og drift af løsningerne.

Ved renoveringen af kloakledningen under Hastelweg i Eindhoven faldt valget på Rockflows stenuldsbaserede magasin. Der anlagt et volumen, der kan forsinke 60 mm regnvand. Herved begrænses overbelastningen på en lavere beliggende strækning af Hastelweg i retning af den tilstødende Willemstraat.

Resultatet

Til Hastelweg i Eindhoven bestod den eneste oplagte løsning i et underjordisk magasin med Rockflowelementer. Området består af en smal vej med mange træer. Foruden biltrafikken skal der også være plads til cyklister og parkering. Desuden skal der tages højde for den kendsgerning, at grundvandsspejlet er temmelig højt.

Rockflow er nemt og fleksibelt at installere. Stenuldselementerne er lette og simple at tilpasse, således at det er nemt indpasse, hvor pladsen er begrænset. I stenuld er det desuden let at lave udskæring til kabeler og rør, og der er ikke længere behov for plastkassetter. Stenuldselementerne lækker ikke og er meget robuste.

På den måde er der fundet en klimaneutral og robust løsning, hvor bæredygtighed står i første række. Levetiden af et stenuldselement er minimum 50 år. Det er naturligvis ikke utænkeligt, at der i dette tidsrum finder ændringer sted i forholdene over og under jorden. Det er heller er noget problem, for hvis der bliver behov for flere ledninger til eksempelvis internet, vand eller elektricitet, så trækkes disse simpelthen gennem de eksisterende elementer.

Med anvendelsen af Rockflow har Eindhoven taget et stort skridt fremad og fundet en stabil løsning på en fremtid med så tørre fødder og gulve som muligt.

Lær mere om stenuld til linjeinfiltration:

Relaterede Rockflow-projekter:

Anders Sogaard Denmark Lapinus Rockflow Civil

Anders Søgaard

Market Manager,
Rockflow