I en række boligejendomme i det lavesteliggende område i Reutsberg-distriktet i Heel (Maasgouw kommune) steg spildevand op via toiletterne, og gader og haver blev oversvømmet under kraftige byger. Forstørrelse af kloakken var ikke en mulighed, og konstruktion af en separat regnvandskloakledning ville være for dyrt. Et pilotprojekt blev derfor påbegyndt, hvor regnvand blev afledt, og vandet løb over jorden til forsænkede kanaler, hvor det kunne sive ned i jorden.

Dette var en god funktionel løsning, med undtagelse af et sted - en forsænket kanal på Boslaan, der fungerede som legeplads. Den oprindelige konfiguration af den forsænkede kanal med lavesten i underlaget virkede ikke til at fungere efter hensigten. Jorden, som det opsamlede vand skulle sive ned i, virkede til at være sandet til, hvilket resulterede i, at vand ikke blev absorberet i våde perioder. Legepladsen blev regelmæssigt oversvømmet og måtte endda afspærres med hegn på bestemte tidspunkter af sikkerhedsmæssige årsager. Dette var en uacceptabel situation, endnu mere fordi legepladsen var blevet udpeget som et vigtigt socialt område af kvarterets styregruppe ved projektets start. Der var derfor behov for en løsning, som kombinerede legeplads- og vandlagringsfunktionerne på dette sted.

Funktionel løsning

Daniëlla Houben, lokalpolitiker i det lokale byråd: “Vi kan ikke nå den ønskede dybde for gennemsivning på dette sted, fordi det er et grundvandsbeskyttelsesområde, hvor vi kun må arbejde maksimalt tre meter under terræn. Dette begrænsede os noget, da vi skulle kunne bortskaffe 500 m3 vand. Sammen med Ria Smits, min kollega fra kloakvedligeholdelse, begyndte jeg at undersøge mulighederne. I sidste ende syntes Rockflow® at være en brugbar løsning, da det giver meget opbevaringsplads, du kan holde dig tæt på jorden, og det er let at konfigurere og tilpasse. Det er også vedligeholdelsesvenligt og normalt ikke modtageligt for tilstopninger”. Det sidste punkt var også vigtigt, da stedet lå ved siden af ​​kanten af ​​et skovområde, hvor der var meget sand og mange bladrester.

Rockflow er et vandhåndteringssystem, der hurtigt og effektivt kan opbevare store mængder regnvand i byområder. Det innovative system bruges under konstruerede overflader som torve, veje, gader og industriområder, der skal kunne håndtere alvorlige oversvømmelser under kraftig nedbør. Systemet bruges også til opdæmning og bortskaffelse af regnvand i forsænkede kanaler. Rockflow består af slanke (standardelement 100 x 120 x 15 cm), lette (mindre end 20 kg) stenuldselementer, som kan absorbere 95 % af deres volumen i regnvand. Derfra kan vandet ssive ned i jordlaget eller udledes til kloaksystemet eller overfladevandet.

Økonomisk

Det disponible budget blev for det meste brugt op i de tidligere faser af Reutsberg-projektet, så der skulle frigives ekstra midler. I forskningsfasen til et brugbart system var der derfor hyppige rådføring med de ansvarlige officielle instanser. Houben: ”Vi kommer til at skrælle det væk lag for lag. Hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget? Hvad hvis vi kun vedtager foranstaltninger, der er inden for budgettet? Hvad vil det koste at gøre det rigtigt godt? Den enkleste løsning ville være at fylde legepladserne med sand, men så ville du miste fem hundrede kubikmeter vandopbevaringsplads, vandet ville igen forårsage kraftige oversvømmelser i ejendommene under gradienten, og målet med hele projektet ville være gået tabt. Det var faktisk en elimineringsproces, hvorved den korrekte løsning i sidste ende blev afsløret. Med det nye system har vi også øget kapaciteten med 65 %, og det beregnes nu på brusere på 50 mm frem for 30 mm, som i det originale design. Ved at fremføre alle disse argumenter opnåede vi i sidste ende det nødvendige ekstra budget.

Bygge-team

Da det første valg var truffet, blev der nedsat en slags konstruktionsteam bestående af Houbens og Smits rådgivere fra ingeniørvirksomheden Kragten og rådgivere fra Rockflow samt Hans van der Sligte som den lokale tilsynsførende. Houben: Dette fungerede rigtig godt; man kunne se problemet og løsningen fra alle perspektiver og optimere designet på det grundlag. Vores kommunes motto er GØR DET SAMMEN MED MOD! og mod var bestemt påkrævet for at vælge et så innovativt system, som der endnu kun var opnået erfaring med på et begrænset antal steder. Men inden for teamet så vi meget kritisk på risiciene, og hvordan de kunne overvindes. Desuden havde Lapinus lavet en masse forskning, så de mest kritiske spørgsmål, vi havde, blev besvaret konkret og understøttet af forskningsresultater; og det skabte tillid og gav også det nødvendige mod.”

I praksis

Det endelige system består af Rockflow®-elementer installeret på et 10 cm tykt lag af de eksisterende lavasten og dækket med 30 cm jord ("den samme jord, der bruges til fodboldbaner"). Vandet føres ind i systemet af en underjordisk tilførselsledning med cirka tyve interne forbindelser, der fører vandet ind i stenuldselementerne. Blokkene tømmer langsomt med tyngdekraften ned i den underjordiske lava, som indeholder drænrør, der udledes til kloaksystemet. Kontraventiler sikrer, at der ikke kommer snavset vand fra kloakken ind i systemet. En betingelse for naboarbejdsgruppen var, at buffersystemet ikke skulle fyldes over jordoverfladen, og dermed føderøret under jorden, der fyldes direkte fra tagrenderne. Tilførselsrøret løber gennem midten af ​​anlægget og begynder og slutter med mandehuller, hvorfra røret kan skylles ud, hvis det er nødvendigt.  Houben: ”Det vil sandsynligvis ikke være nødvendigt. Hvis bladrester kommer ind i røret, er det normalt begrænset til de første par meter og rådner for det meste af sig selv. Desuden er de interne forbindelser installeret på halvdelen af ​​tilførselsrørets højde, så selvom det er halvfyldt, har dette ingen effekt på kapaciteten.”

Fleksibel

En stor fordel ved Rockflow® er systemets fleksibilitet. Stenuldselementerne kan saves eller gennembores uden tab af effektivitet, så eksisterende rør i jorden let kan omgås eller integreres. Selv rodnettet på de imponerende træer på stedet kunne man let arbejde sig udenom. Houben: ”I dette tilfælde var tilsynsførende Van der Sligte også entreprenør, og da han havde deltaget i alle de forberedende sessioner, var han fuldt ud klar over alle mulighederne og begrænsningerne. Som et resultat var han i stand til at træffe beslutninger på stedet, såsom at forkorte en sektion, hvis der blev stødt på et træ eller forlænge et andet. Selvom et kabel eller rør skulle fjernes på et senere tidspunkt, var dette muligt uden påvirkning af egenskaberne. Det er faktisk en kæmpe svamp, der ikke er særlig tilbøjelig til fejl. Selv det faktum, at traktorer skal kunne passere for vedligeholdelse af træerne, var vigtig. Ria Smits: "I et projekt som dette ser vi altid nøje på håndteringsaspekter, da de måles i år."

Kommunikation

En af de mest betydningsfulde succesfaktorer i hele projektet var kommunikation, både blandt projektmedlemmerne, men også med kvarterets arbejdsgruppe. Smits: ”Når man skal ændre noget i nabolaget, er der altid modstand. Og man skal aldrig tage let på det. Vi nedsatte derfor straks en arbejdsgruppe. Vi kan udtænke fremragende planer, men i sidste ende vil det være beboerne, der vil gøre brug af det eller lide konsekvenserne. Arbejdsgruppen hjalp os ved at tænke igennem, hvordan det fungerer i nabolaget, og hvad der er muligt eller umuligt.” I mellemtiden har systemet med succes opbevaret de første kraftige regnbyger, og der er planlagt et nyt anlæg til Maasbracht. Houben: ”Gennem hele processen anmodede vi løbende om flere oplysninger og understøttende beviser for at overbevise os selv om, at dette ikke kun var en drøm. I sidste ende opnåede vi en attraktiv løsning, der også klarer sig meget godt for denne placering. Skitseprojekt er succesfuldt."

Yderligere oplysninger om forsænkede kanaler

Relaterede Rockflow-projekter:

Anders Sogaard Denmark Lapinus Rockflow Civil

Anders Søgaard

Market Manager,
Rockflow