Ekstrem nedbør falder også oftere og hyppigere i Sverige om sommeren. Hedemora, en by i et kuperet landskab, hvor regnvand altid har fundet vej på en naturlig måde, er den første kommune i Sverige, hvor de stigende oversvømmelser er blevet  forhindret med en Rockflow-regnvandsbuffer.

Med stigningen i bygningsmassen og arealet af hårde overflader er regnvandssystemet med cirka 90 kilometer rør blevet overbelastet stadigt oftere i de senere år. Hedemora ligger i en dal, hvorigennem der også løber en vigtig trafikrute, der skærer gennem byen. Under jorden samles tre spildevandsrør under et vigtigt trafikskæringspunkt og ender i et spildevandsrør, der passerer under vejen.

Hollænderen Michael Heijting, der tidligere har arbejdet som entreprenør hos Reimer Construction and Infrastructure i Almere (NL) og som vandstandsansvarlig ved vandværket i Coevorden (NL), har været ”Projektör” hos Hedemora Energi i flere år og han startede i denne rolle dette innovative projekt. Han medbragte den hollandske tankegang, der førte til en løsning på oversvømmelsen.

Bygherren var Hedemora Energi, der leverer fjernvarme i området og også er ansvarlig for datakabling, drikkevandsforsyning og kloaksystemet.

Regntæt Sverige

Vi har længe vidst i Holland, at man blot flytter problemet, hvis man transporterer vandet med rør. Opbevaring af regnvand i et stykke tid er den bedste løsning, når du skal håndtere store mængder vand. Hvis du derefter kan frigive det på en kontrolleret måde, kan du forhindre problemer på lavere beliggende steder. Denne tankegang er ny her i Sverige. Den første reaktion er altid at gøre rørene større, så der kan passere mere vand igennem. Men vi kan ikke bare forstørre omkring 90 km kloakrør i byområderne her, det ville være alt for dyrt.

Samarbejde

I det pågældende kryds var der tidligere bygget et lejlighedskompleks i et resterende grønt område, og der var allerede konstrueret en lille regnvandsbuffer. Da der også skulle anlægges en parkeringsplads, ringede entreprenøren for at spørge, hvor han kunne forbinde gadeåbningerne til kloakken.

Det var ikke en mulighed med et system, der allerede var overbelastet, så mit råd var at konstruere et opsamlingsbassin på cirka 15 m³ under parkeringspladsen. Jeg indså dog senere, at det var et ideelt sted at indrette et større opbevaringsområde midt i problemet, så det andet vand også kunne opsamles der. Med det i tankerne begyndte jeg lobbyvirksomhed i vores organisation.

Plads forbeholdt udvidelse

Den 1 meter høje, 40 meter lange og 15 meter brede buffer har en kapacitet på 594 m³. Den krævede kapacitet var imidlertid ikke det primære spørgsmål ved bestemmelse af dimensionerne, det var derimod det økonomiske albuerum. ”Vi startede ud fra det disponible budget. Bufferen opsamler vandet fra et af de tre rør, der mødes i krydset. Vi forventer, at de nuværende 600 m³ vil være tilstrækkelige til at mindske antallet af oversvømmelser fra tre om året til højst en. Vi har reserveret et budget for også i fremtiden at kunne opsamle vandet fra den anden rørledning.

Yderligere oplysninger om centrale buffere i stenuld:

Relaterede Rockflow-projekter:

employee, rutger van der veld, person, lapinus

Rutger van der Veld

Business Manager,
Rockflow