I nogle tilfælde er det eksisterende system utilstrækkeligt til at klare mængden af regnvand. Dette kan skyldes boligudvikling, hvis flere systemer krydser hinanden, eller hvis krav til oplagring af regnvand ikke kan opfyldes med den eksisterende løsning. I disse og andre situationer er en central buffer den perfekte løsning.

Ved hjælp af en central buffer ledes vandet fra et omgivende område mod et centralt sted. Dette er ofte en parkeringsplads, et torv eller en park. Regnvandet fra det omkringliggende område opsamles på dette centrale sted og siver enten ned i grundvandet eller udledes gradvis til kloaksystemet.

Størrelsen på denne løsningstype varierer meget, afhængigt af oplagringskravene og det overfladeareal, der skal kobles fra kloakken. Dette overfladeareal kan variere fra en enkelt bygning til en del af et boligområde.

20210622 RW-LF PHO 555

Andre løsninger med Rockflow

Nyttige Rockflow links:

Har du spørgsmål? Kontakt os: