For at foregribe fremtiden er vi nødt til at håndtere regnvand på en smart måde. I byområder tilbyder Rockflow en løsning der kan magasinere vandet ved oversvømmelse forårsaget af regnskyl og samtidig holde på vand til brug i perioder med ekstrem tørke.

Fremtidsorienteret håndtering af vand

Løsninger med Rockflow kan løse lokale flaskehalse, f.eks. ved at opgradere et eksisterende LAR anlæg med ekstra bassinkapacitet. Det kan for eksempel være i områder, hvor der ønskes en mere plan løsning for at gøre vedligeholdelse lettere og billigere.

Rockflow kan også anvendes som linjenedsivning langs veje og stier. Linjenedsivning er et aflangt magasin, der enten erstatter eller supplere en regnvandsledning. Magasinet opsamler vandet, som derefter langsomt nedsives eller forsinkes til kloakken eller overfladevandet, afhængigt af de gældende love og regler.

Takket være sin fine fiberstruktur er Rockflow-stenuld modstandsdygtig over for store trafikbelastninger, hvilket også gør materialet særdeles velegnet til centrale buffere under eksempelvis veje, tove og parkeringspladser.

Er der behov for at lægge ekstra kabler igennem bufferen efter konstruktionen? Dette kan gøres relativt let. Opbevaringssystemet fungerer fortsat, selv om elementerne tilpasses til kabelgennemføringer. 

Løsninger med Rockflow

Linjegennemsivning-projekter

Centrale buffer-projekter

Trug-projekter

Har du spørgsmål? Kontakt os: