Ofte stillede spørgsmål Rockflow

Hvor gammelt er Rockflow/ reference projekter?
Hvad er bæreevne – både tørt og vandmættet?
Hvad er den hydraulisk ledningsevne?
Hvad er renseeffekt ved f.eks. infiltration gennem Rockflow, næringssalte, tungmetaller, oliekomponenter mv.?
Hvad er den forventede tekniske levetid?
Kræves der geotekstil rundt om Rockflow?
;