Vores ændrede klima stiller byer over for nye udfordringer i forbindelse med at sikre livskvaliteten i byområder i fremtiden. Nedbøren bliver stadig mere intens, der er længere perioder med tørke, og temperaturen stiger i de indre byer. Ud over dette breder byerne sig, og øget urbanisering forværrer eksisterende klimarelaterede udfordringer.

Klima

Hyppigere ekstrem nedbør, længere perioder med tørke og flere byområder, der fungerer som varmeøer. Disse ændringer har alle forskellige virkninger på livskvaliteten byer. Ekstreme regnskyl kan forårsage lokale oversvømmelser, tørre perioder kan få vegetationen til at visne og varmeøer kan skabe ubehagelige temperaturer, hvilket kan resultere i fysisk ildebefindende.

Det er vores ambition at skabe en levedygtig klima-modstandsdygtig by med en naturbaseret løsning: stenuld

Ala Hussin

Rockflow
Administrerende direktør

Løsninger med Rockflow:

Nyttige Rockflow links:

Har du spørgsmål? Kontakt os: