Klimaet er under forandring

Jordens temperatur stiger på grund af stigningen af drivhusgasser i atmosfæren. Lande indfører et stigende antal foranstaltninger for at reducere udledningen af disse gasser. Eksempler på dette omfatter kvælstofreduktion, bæredygtig konstruktion og bæredygtig energiproduktion.

Klimaændringer påvirker livskvaliteten i landsbyer og byer. Klimaændringernes påvirkninger i bymiljøet er lette at se:

  1. For meget vand: kraftige regnskyl forårsager lokale oversvømmelser
  2. For lidt vand: lange tørre perioder mellem nedbør resulterer i, at planter tørrer ud i byer
  3. Varmestress: mangel på vegetation og skygge i byer forårsager varmeøer

Flere oplysninger om byklimatilpasning:

Nyttige Rockflow links:

Har du spørgsmål? Kontakt os: