Klimatilpasning i urbane miljøer

Kommuner står over for stigende udfordringer forårsaget af klimaforandringer. Vintre med lange regnvejrsperioder, somre med hedebølger og tørkeperioder afbrydes af skybrud. Det giver udfordringer for byerne. De større vandmængder, der kommer enten hyppigere eller mere intenst presser den eksisterende infrastruktur til afvanding i byerne. Udover de stigende vandmængder skal der tages højde for europæiske, nationale og regionale bestemmelser for håndtering af regnvand, der kræver mere rensning af vandet inden det kan udledes til recipienter. Samfundet kræver også bæredygtige løsninger med et fokus på behagelige boligmiljøer i byområder.

Rockflow er udviklet til håndtering af regnvand i byerne. Til det bruger bruger vi en komplet cirkulær løsning, der er fremstillet af stenuld. Vores regnvandssystem tilbyder løsninger til magasinering, forsinkelse og nedsivning af regnvand på det sted, hvor det falder. Det lader området over jorden være tilgængeligt for bymæssig infrastruktur som for eksempel veje, p-pladser og træer.

Regnvand opsamles hurtigt i stenuldsmagasinet og forhindrer herved oversvømmelse. Afhængigt af situationen kan vandet nedsives til grundvandet, hvor det bruges til grønne byområder, eller det forsinkes til det eksisterende kloaksystem.

Sådan fungerer Rockflow

20210629 RW-LF PHO 602

Nyttige Rockflow-links:

Har du spørgsmål? Kontakt os: