Livscyklusvurdering (LCA)

Sådan monitorerer vi vores miljøpræstationer

LCA er en metode til vurdering og kvantificering af Rockflow stenuldsprodukternes miljøpåvirkning samt ressource- og energiforbrug gennem hele deres livscyklus, fra udvinding af råstoffer, til produkterne er udtjent.

An infographic of life cycle assessment at ROCKWOOL.
Keywords: Life cycle assessment, LCA, sustainability, EPD, Environmental Declaration, environmental performance, assessment, life cycle, climate change, global warming potential, carbon footprint, impacts, emissions

Hvorfor er LCA vigtigt for Rockflow?

Bæredygtighed er en del af Rockflows virksomheds-DNA. Ved at sætte tal på vores præstationer på miljøområdet kan vi identificere de områder, vi kan sætte fokus på i fremtiden, og styrke vores svage sider. Vi vurderer Rockflow produkternes miljøegenskaber systematisk ved at udarbejde LCA'er fra vugge til vugge (cradle to cradle). Det betyder også, at vi kan være transparente over for vores kunder om bæredygtigheden af de løsninger, vi tilbyder.

Rockflow LCA infographic

Miljøvaredeklaration (EPD)

Hvad er en EPD (miljøvaredeklaration)?

En EPD (miljøvaredeklaration) er et dokument, der indeholder alle oplysninger om et produkts miljøpåvirkning gennem hele produktets livscyklus. Det er lidt ligesom næringsdeklarationen på levnedsmidler, bortset fra, at miljøvaredeklarationen angiver den mulige miljøpåvirkning inden for tre grundlæggende kategorier: miljøpåvirkninger, ressource- og energiforbrug samt affald.

Rockflows EPD'er følger europæiske og internationale standarder (EN 15804).

Bemærk: Da de underliggende datasæt og dybden af de indeholdte oplysninger varierer fra virksomhed til virksomhed, kan EPD'er endnu ikke anvendes til sammenligning af produkter.

Recycle, sustainability, energy efficiency, green energy