Med Rockflow kan byerne klimatilpasses ved hjælp af robuste løsninger fremstillet af fuldt cirkulær stenuld.

Stenuldsløsninger til byklimatilpasning

Klimaændringerne skaber tre udfordringer i byerne:

  1. Kraftigere regnskyl
  2. Længere perioder med ekstrem tørke
  3. Varmebelastning som resultat af højere temperaturer

I byområder med store overflader med fast belægning skaber klimaforandringer store udfordringer for kommunerne. Under kraftige regnskyl falder der så meget regn på kort tid, at kloaksystemet ikke er i stand til at håndtere vandmængderne. Det betyder, at veje og gader oversvømmes, og boliger og andre bygninger kan risikere store vandskader. Vi er også nødt til at håndtere hyppigere vandmangel i tørre perioder.

Rockflows stenuldselementer tilbyder bæredygtige løsninger til maganisering, forsinkelse og nedsivning af regnvand. Det forhindrer lokal oversvømmelse samt bidrager til at genoprette den naturlige vandbalance.

Opsugningskapacitet
0

Stenuld har en opsugningskapaciteten på op til 95 %. Stort set hele volumenet er tilgængeligt til vandopbevaring.

Monteringsdybde
0

En dybde på kun 38 cm er tilstrækkelig til montering af Rockflow.

Bufferkapacitet
0

Inden for 24 timer bliver Rockflows bufferkapacitet tilgængelig igen til håndtering af det næste regnskyl.

Nyttige Rockflow-links:

Har du spørgsmål? Kontakt os: