ROCKWOOL valgte renovering fremfor nybyg

28. juni 2022

Efter en gennemgribende renovering står ROCKWOOLs nordiske hovedkvarter i Hedehusene klar til indflytning i august 2022. Inden projektets start stod man med valget om enten at renovere det 50 år gamle hovedkontor eller bygge helt nyt. Derfor foretog den danske stenuldsproducent omfattende beregninger, der konkluderede, at en renovering var den løsning, der gav det bedste resultat både hvad angår CO2 og økonomi.

ROCKWOOL valgte renovering fremfor nybyg

ROCKWOOL valgte renovering fremfor nybyg

Siden ROCKWOOLs 3.448 m2 store hovedkvarter blev indviet i 1972, har virksomheden formået at reducere energiforbruget med hele 64 %. Den seneste renovering alene har stået for 42 % af den samlede reduktion og samtidig bidraget til, at byggeriet er blevet DGNB Guld-certificeret og lever op til Bygningsreglementets kommende bæredygtighedskrav, der bliver indført i 2023.

Konkret er energiforbruget i kontorbygningen i Hedehusene efter renoveringen faldet fra 185 til ca. 68 kWh/m2/år. Det betyder, at bygningen nu lever op til renoveringsklasse 1, der fremhæver det lave energibehov og det gode indeklima. 

Stor klimagevinst ved renovering fremfor nybyg

Valget af renovering fremfor at bygge nyt passer som hånd i handske med ROCKWOOLs generelle fokus på bæredygtighed, cirkularitet og genanvendelse. LCA-beregninger viser, at der er sparet ca. 370.000 kg CO2 ved at bevare og genbruge bygningens grundkonstruktion.

- I mange tilfælde vælger man at rive ’gamle’, utidssvarende bygninger ned og opføre nye i stedet, men heldigvis er der en stigende opmærksomhed på gevinsterne ved at renovere. Byggesektoren er ansvarlig for ca. 40 % af det samlede affald i Danmark, og 95 % af det stammer fra renovering og nedrivning, siger Frank Ove Larsen, der er adm. direktør for ROCKWOOL i Norden og fortsætter:

- Vi har lige siden 2012 haft en genanvendelsesordning for brugt stenuld. Den isolering, der er blevet kasseret i forbindelse med renoveringen, er indsamlet og genanvendt i produktionen af nye ROCKWOOL-produkter fremfor at blive kørt på forbrændingen.

Genanvendelse kan også mærkes på bundlinjen

Renoveringen er ikke bare en gevinst for miljøet, men har også en positiv effekt på de samlede omkostninger ved byggeriet, lyder det fra Frank Ove Larsen:

- Renovering er ikke bare rentabel i forhold til reducering af CO2-udledning, men også rent økonomisk. Den samlede pris for renoveringen er 5.000-8.000 kr. billigere pr. m2 set i forhold til nybyggeri. Det er da bestemt en omkostningsreduktion, der er til at tage og føle på.

Læs mere detaljeret om renoveringen og løsningerne her