Guide skal hjælpe med korrekt håndtering af mineraluld efter bekendtgørelse fra 1. juli 2021

1 January 1

Den 1. juli 2021 udsendte Arbejdstilsynets en ny bekendtgørelse om montering og nedrivning af mineraluld. De nye regler skelner mellem ’ny’ og ’gammel’ mineraluld og fastsætter forskellig håndtering af de to typer. Ny mineraluld er fremstillet efter 1997.

Ny bekendtgørelse om montering og nedrivning af mineraluld

Mineraluldindustriens Brancheråd (MBR), som ROCKWOOL er en del af, vil gerne bidrage med viden om de nye regler og har derfor netop lanceret en praktisk guide inkl en quick-guide, der skal gøre det nemmere for byggebranchens aktører at efterleve de nye regler.

Bekendtgørelsen erstatter de hidtidige arbejdsmiljøregler helt tilbage fra 1988 og bringer dermed reglerne for håndteringen af mineraluldsisolering op på niveau med reguleringen af øvrige isoleringsmaterialer.

Nyt i den nye bekendtgørelse?

1. Forskel på ny og gammel mineraluld
I bekendtgørelsen er der forskellige regler for håndtering af ’ny’ og ’gammel’ mineraluld. Ny mineraluld er fremstillet efter 1997. Derfor giver MBR’s nye guide en vejledning i korrekt håndtering af både såkaldt ’ny’ og ’gammel’ mineraluld efter tre typiske arbejdssituationer med isolering:

  • Nybyg og tilbygninger, hvor man anvender ny mineraluld
  • Renovering og ombygning, hvor man anvender ny mineraluld, men kan komme i kontakt med gammel mineraluld
  • Nedrivning, der typisk er kontakt med gammel mineraluld

2. Reguleret på linje med øvrige isoleringsmaterialer
Ny mineraluld bliver fremover reguleret på linje med øvrige isoleringsmaterialer, der er reguleret i bekendtgørelsen for kemiske stoffer og materialer. Det betyder bl.a. krav om arbejdspladsvurdering og oplæring.

3. Mineraluld omfattes af substitutionsprincippet
Substitutionsprincippet er et velkendt forebyggelsesprincip i arbejdsmiljølovgivning, og kommer nu også til at gælde mineraluld. Det betyder ikke, at mineraluld som udgangspunkt skal erstattes med et andet isoleringsmateriale. Det betyder heller ikke, at man fx ved efterisolering skal fjerne eksisterende mineraluldsisolering, selv om det er gammel mineraluld.

Krav om egnede personlige værnemidler
Ved arbejde med mineraluld skal man bære egnede personlige værnemidler. Støv er et udbredt problem på byggepladser og i mange tilfælde vil det ikke være mineralulden, der er udslagsgivende for hvilke værnemidler, der er påkrævet. Det vil arbejdspladsvurderingen afgøre – og her vil det samlede miljø på arbejdspladsen spille ind på valget af værnemidler, f.eks. hvis der er risiko for kvartsstøv, træstøv og andre former for støv.

Se den nye Quick guide for arbejde med mineraluld her.

Genanvendelse af brugt stenuld
De nye regler har ingen konsekvenser for genanvendelse af ROCKWOOLs stenuld. I 2020 tog vi cirka 12.000 tons brugt stenuld retur fra danske byggepladser og omdannede det til ny isolering på vores danske fabrikker.

Du kan læse mere om ”Arbejde med mineraluld” her, hvor du også finder en mere uddybende guide, der hjælper med at finde vej gennem de nye regler.

VÆRD AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU ARBEJDER MED MINERALULD

  • Der skelnes mellem ”gammel” og ”ny” mineraluld – ny mineraluld er produceret efter 1997.
  • Generelt gælder der nu de samme arbejdsmiljøregler for mineraluld som for øvrige isoleringsmaterialer.
  • Mineraluld skal ikke erstattes med andre typer isolering - ved efterisolering og renovering skal man ikke fjerne eksisterende mineraluldsisolering, selvom den er fra før 1997.