Sådan opnår ROCKWOOL 70% reduktion af CO2-udledning fra 2021

Udledning af CO2 fra ROCKWOOLs danske fabrikker:
  1990 2020 2021
Tons CO2 132.000 81.000 22.000
Reduktion i %   38% + 70%

(Omfatter såkaldte scope 1- og scope 2-udledninger)

 

Baggrund:

ROCKWOOls danske fabrikker udledte i 1990 ca. 132.000 tons CO2. (1990 er basisår for opgørelser af reduktion af klimagasser i FN, EU og Danmark, og er også det år, den danske klimamålsætning om 70% reduktion i 2030 er relateret til.)

Frem til 1. januar 2020 har energieffektiviseringer af produktionen og delvis omstilling til naturgas reduceret CO2-udledningen med 38%. Eksempler på effektiviseringer er sammenlægning af mindre produktionslinjer, forbedringer og øget isolering af ovne og rør, udnyttelse af overskudsvarme mm.

Fra 1. januar 2021 omlægger vi energiforsyningen til to produktionslinjer på vores danske fabrikker fra fossile brændsler til certificeret bionaturgas. Det vil betyde en samlet reduktion af CO2-udledningen fra de danske fabrikker på ca. 72% (ift. 1990).

Derudover har vi også valgt at producere på grøn elektricitet fra 1. januar 2021. Det betyder, at den samlede reduktion af CO2-udledningen bliver ca. 83% (ift. 1990).


FAKTA

ROCKWOOL Danmark, CO2 og biogas

  • ROCKWOOL har på sine to danske fabrikker de seneste år forberedt omstilling fra kul og koks til naturgas ved en målrettet innovationsindsats for at udvikle ny produktionsteknologi.
  • Fra 1. januar 2021 vil der på to produktionsliner blive produceret på certificeret bionaturgas.
  • Den anvendte biogas produceres lokalt i Midtjylland og er garanteret fri for dyrkede afgrøder.
  • ROCKWOOL har foreløbig indgået aftale om levering af biogas for de næste 3 år.
  • Udover biogas-løsningen i Danmark har ROCKWOOL gruppen også udviklet en storskala elektrisk smelteovn til stenuldsproduktion til installation på vores norske fabrik i Moss.
  • Med omstilling til biogas og grøn elektricitet opnår ROCKWOOL i Norden en samlet CO2-reduktion i CO2-udledningen fra vores på fire nordiske fabrikker på 70% fra 2021.