Směrnice o energetické náročnosti zvýší energetickou účinnost do roku 2020 o 20 %, sníží emise CO2 do roku 2020 o 20 % a zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 o 20 %.
Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.