governance chart, sustainability 2020, 2020
Спестена енергия
0

GWh спестени от отоплителна енергия чрез изолация за сгради на ROCKWOOL продадени през 2021г.

Спестена вода
0

милиони литри вода са спестени от продуктите за отглеждане на оранжерии, които са продадени през 2021г.

Засилено обучение
0

Учениците се възползваха от по-добри учебни процеси с акустични решения на Rockfon през 2021 г.

Искате да научите още?

01

Декарбонизация

В ROCKWOOL Group устойчивостта е в нашата основа. Бизнес стратегията ни е водена от страст към превръщането на предизвикателствата за устойчивото развитие в бизнес възможности, чрез иновативни продукти, решения и партньорства.

02

Рециклиране и кръгова икономика

В ROCKWOOL Group сме отдадени и подкрепяме прехода към кръгова икономика. В крайна сметка продуктите на ROCKWOOL са кръгови по природа, така че перфектно допълват икономика, където продуктите са създадени от естествени материали, които са в изобилие, които са предназначени за по-добра и по-трайна употреба и могат да бъдат рециклирани до безкрай.

03

Изхранване на света

До 2050 г. се прогнозира, че населението на Земята ще бъде 9 милиарда – и 80 процента от цялата храна ще се консумира в градовете. Това нарастващо градско население ще се нуждае от достъп до здравословна и питателна храна. На местата, където земеделската земя е оскъдна, новите и иновативни форми на производство на храни държат ключа към изхранването на населението в градовете.

04

Здравословна среда за живот

Въпреки че градският живот може да бъде голям и изпълнен с възможности, той може да бъде предизвикателство, когато става въпрос за здраве и безопасност, и въпроси като шум, замърсяване на въздуха и заплахата от пожар. Продуктите от ROCKWOOL Group могат да създадат оптималната закрита среда, като същевременно повишават устойчивостта на пожар.

05

ESG - екологично, социално, и (корпоративно) управление

Научете за нашите политики в областта на околната среда, социалното и корпоративното управление и как сме оценени от глобалните рейтингови агенции за ESG, които оценяват напредъка ни всяка година.