Подобно на рециклирането, но по-добро

1 януари 1 г.

Как вторичното използване на по-високо ниво превръща отпадъците в ценност.

Трансформиране на отпадъците в по-ценни продукти

Ние всички сме запознати с идеята за рециклирането. Специализирани компании събират отпадъчни продукти (пластмасови бутилки например), обработват ги и ги превръщат в пластмасови торбички, поларени облекла и други пластмасови предмети. Това е отличен начин за намаляване на отпадъците. Но има и още по-добър. При „вторично използване на по-високо ниво“ отпадъците се превръщат в повече ценни продукти, като по този начин се намалява необходимостта от суровини.

Още по-екологичен от рециклирането, вторичното използване на по-високо ниво превръща отпадъчните потоци – включително тези от съществуващите сметища – в дългосрочен източник на суровини за промишлеността и намалява необходимостта от необработени суровини. Този процес трансформира един социален и икономически проблем в ценен ресурс за бъдещето.

Най-често рециклираните отпадъчни материали, такива като пластмаси, метали и хартия, в действителност се рециклират на по-ниско ниво. Това означава, че тъй като рециклирането понижава тяхната чистота, те се рециклират в по-малка степен и е възможно да се превърнат в отпадък. Процесът намалява като цяло отпадъците, но в повечето случаи не замества необработените суровини, използвани в първоначални продукти. Алуминият е изключение: той може да се рециклира на по-високо ниво неограничен брой пъти.

Каменна вата
0

от нашата каменна вата се произвежда от вторично използвани на по-високо ниво отпадъци

Материал от камък
0

Земята генерира 38 000 пъти повече материал от камък, отколкото се използва годишно за производството на каменна вата ROCKWOOL*

Вторично използване на по-високо ниво в промишлен мащаб

Въпреки че нашите продукти са изработени от камък, една от най-богатите суровини на планетата, групата ROCKWOOL практикува вторично използване на по-високо ниво в промишлен мащаб. Това е така, защото технологиите, по които създаваме нашите продукти, ни позволяват също и да използваме като суровина отпадъците от други промишлености. На средна база нашата каменна вата се изработва от една трета отпадък, който е вторично използван на по-високо ниво, включително шлака от металургията и шлам от пречиствателните станции. Това означава, че вместо да се изпращат в сметище, тези нискостойностни странични продукти се използват за производството на изолация от каменна вата, което прави сградите по-удобни и енергийно ефективни.

Нашата техника за комбиниране на различни суровини с преработени отпадъчни материали, които имат малко възможности за рециклиране, може да има по-добро въздействие върху околната среда, отколкото продуктите, произведени от 100 процента рециклиран материал. Това е така, защото след като отпадъците се преработят в каменна вата, тя може безкрайно да се рециклира в нова каменна вата със същото качество. И затова нашите продукти са природно подходящи за „кръгова икономика“ и за устойчиви сгради на бъдещето.

 

* T. W. Dahl, et al. 2011, International Geology Review (Volume 53 Numbers 7-8, June-July 2011) ‘The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products’

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории