Повече храна от по-малко вода

1 януари 1 г.

Отглеждането на култури в хидропонни оранжерии осигурява по-високи резултати от по-малко ресурси

Намаляване на необходимата вода в селското стопанство

Само един процент от запасите от сладка вода по света са на разположение за консумация от човека. И от тях в момента зашеметяващите 70% се използват за напояване на културите. Тъй като световното население нараства, недостигът на вода се увеличава, въпросът как ще се изхранва света с ограничените ресурси става все по-належащ.

За щастие вече съществуват начини драстично да се намали количеството вода, необходима в селското стопанство. За производството на един килограм домати са необходими 60 литра вода, ако те се отглеждат на открито. Това количество спада до 15 литра в оранжериите за хидропонно отглеждане на култури, и още до само 4 литра за килограм, когато се прилага най-новата технология за отглеждане на посеви на закрито. Вземете цялото количество произведени домати в света и количеството водата, което може да бъде спестено, само при отглеждането на една култура, е впечатляващо.

Отглеждане на култури в хидропонни оранжерии

Решенията за почвен субстрат с каменна вата на Grodan са създадени за прецизно отглеждане на посеви1, една философия за устойчиво отглеждане на култури, която позволява растенията да получат точно това, от което имат нужда - нито повече, нито по-малко. Този подход позволява на производителите да отглеждат култури на закрито с максимална ефективност на водата.

За да се повиши информираността за най-добрите практики в хидропонното отглеждане на култури в оранжерии, през 2016 г. Grodan и компанията, работеща в областта на технологиите за климата Priva публикуваха най-добри практики за управление на водните ресурси в парниците.2 Цели се да се помогне на фермерите да намалят въздействието си върху околната среда, указанията разясняват как внимателното управление на водата и хранителните вещества, съчетани с рециклиране на отточната вода в оранжериите, може да намали употребата на торове, да спести разходи и да намали отпадъците.

Във време, когато производителите навсякъде се сблъскват с ограничени ресурси и по-строги правила, тези решения предлагат иновативен начин да се произвежда повече с по-малко.

 

 
Налична вода
0

1% от прясната вода в света е налична под формата на питейна

Поливане
0

70% от тях се използват за поливане на култури

Необходимата вода
0

До 15 пъти по-малко вода е необходима за отглеждане на домати в хидропонни оранжерии

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории