Градове, които пестят вода

1 януари 1 г.

Климатичните промени и урбанизацията правят управлението на водните ресурси особено важно.

Нашият най-ценен ресурс

Прясната вода е нашият най-ценен ресурс. Но екстремните климатични явления и бързо разрастващите се градове означават, че ако не се вземат мерки за по-активно управление, водата може да стане и по-оскъдна.

Всяка седмица 1,5 милиона хора се преместват към градовете. Предвижда се до 2030 г. да има 41 града с над 10 милиона жители. Тези бързо разрастващи се урбанизирани зони се нуждаят от огромно количества прясна питейна вода и в много случаи те я извличат от подземните води. Дъждовната вода не може да попие обратно в земя, която е бетонирана или застроена, което означава, че земята под града се свива при извличането на водата. Ето защо големите световни градове, такива като Пекин, Джакарта и Мексико сити потъват с около 10 cm всяка година2.

В същото време климатичните промени променят валежите, водейки в някои региони до все по-екстремни валежи и едновременно с това до по-продължителни периоди на засушаване в други. По време на изключително силни валежи дъждът е по-вероятно да се отече от земята, отколкото да попие в нея, което допълнително намалява скоростта, с която се подновява подземната вода – оставяйки по-малък резерв за продължителни периоди, когато не вали.

Интелигентен градски дизайн

Не можем да обърнем тези краткосрочни последици от изменението на климата, а също и не можем да ограничим потока от хора, които се насочват към градовете в търсене на по-добър живот. Но можем да строим градовете по-добре. Интелигентният градски дизайн може да помогне ценните валежи да се улавят, а не да се губят и да позволи водата да бъде управлявана внимателно. По този начин градовете могат да стават все по-устойчиви. 

 

Преместване в градовете
0

хора се преместват в градовете всяка година

градовете потъват
0

прекомерното извличане на подпочвените води означава, че големите градове потъват с 10 cm всяка година

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории