Икономия на енергия завинаги

1 януари 1 г.

Изолацията е лесен, рентабилен начин да направим сградите устойчиви.

Енергоспестяващото решение е тук, днес. В ЕС сградите съставляват 40% от енергопотреблението. Ние бихме могли да спестим 80% от това веднага, като използваме съществуващата технология. Ефективната термоизолация може драстично да намали използваната енергия и разходите – и тя може също да създаде по-топъл вътрешен климат плюс подобряване на външния чрез значително намаляване на емисиите на CO2.

Но от гледна точка на устойчивостта ROCKWOOL има дори по-голяма история, която можем да разкажем. Основната ни суровина е камък, по-специално смес от естествено срещаща се вулканична скала диабаз. Това е изобилен и възобновяем ресурс, който Земята непрекъснато създава. Нашата изолация от каменна вата може да се рециклира безкрайно, така че повече няма да се създава отпадъци.

Нашият производствен процес се нуждае от енергия за нагряване на скалата до температура, при която може да бъде получена нишка за каменната вата. Ние използваме филтри, нагреватели за предварително нагряване, камери за доизгаряне и други системи за почистване и събиране за минимизиране на екологичните въздействия.  Като цяло, изолацията за сгради от каменна вата на ROCKWOOL предотвратява 85 пъти емисиите на парникови газове, които се получават в резултат на добива на суровини, транспорта и нейното производство.

Каменната вата ROCKWOOL е също и много надеждна форма на изолация. По време на дългия си експлоатационен срок не се нуждае от поддръжка или ремонт, а топлинните, размерните, огнеупорните и звукопоглъщащите свойства остават непроменени във времето.

Когато необходимостта от спестяване на енергия и емисии на СО2 е по-неотложна от всякога, каменната вата може да има непосредствен и траен принос в решението на проблема.

Потребление на енергия
0

от енергията, консумирана в ЕС, от сгради

Спестяване
0

спестяване на потреблението на енергия в сградата чрез съществуващи технологии

Намалено количество на отделен въглерод
0

пъти по-малко отделен въглерод от изолацията за сгради с каменна вата на ROCKWOOL отколкото се генерира при нейното производство

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории