Нашите служители се стремят към постигане на Глобалните цели

1 януари 1 г.

Международна кампания #iRockGlobalGoals за повишаване на информираността относно ангажимента на ROCKWOOL към Целите за устойчиво развитие на ООН

Нашият подход за устойчивост е тясно свързан с Целите за устойчиво развитие на ООН, известни също като глобални цели. Ние като компания сме се ангажирали да се фокусираме върху 10 от 17-те глобални цели - увеличаване до максимум положителното въздействие на нашите продукти и минимизиране на отрицателните въздействия от нашите операции.

За повишим информираността относно самите глобални цели и какво прави ROCKWOOL, за да ги постигне, ние разработихме кампания, наречена #iRockGlobalGoals.

Чрез кампанията #iRockGlobalGoals ние искахме нашите служители да се обединят в стремежа си към постигане на глобалните цели, като създадем чувство за общност, както и чувство за собственост.

Имаме много проведени кампании в миналото, но никоя от тях не е била напълно и изцяло насочена към нашите усилия в постигане на устойчивост. С високи надежди проведохме кампанията през целия месец юни 2018 г. И нашите надежди бяха повече от оправдани. Нашите 11 000 служители приеха кампанията присърце – гордо показваха усилията си за постигане на глобалните цели.

Резултатите от кампанията накратко

  • Висока заинтересованост и ангажираност от страна на мениджърите и служителите в организацията
  • 16 000 показвания на вътрешното видео за кампанията на служителите
  • 2 000 снимки и видеоклипове, споделени от служителите
  • Безброй организирани събития за екипите
An employee holding Sustainable Development Goal #12: Responsible Consumption and Production for the #iRockGlobalGoals campaign. Keywords: Sustainable Development Goals, SDGs, Global Goals, Sustainability, Employees, Employee, Colleague, Colleagues
A factory employee holding Sustainable Development Goal #13: Climate Action for the #iRockGlobalGoals campaign. Keywords: Keywords: Sustainable Development Goals, SDGs, Global Goals, Sustainability, Employees, Employee, Colleague, Colleagues

Свързани истории