Построен за издържливост

1 януари 1 г.

Когато мислим за дългосрочна устойчивост, отговорът е „кръгова икономика“

Линейният икономически модел на „вземане, правене, отпадък“ достига своите граници. Околната среда просто няма капацитет да го поддържа повече. Да разгледаме един кръгов подход обаче – когато отпадъците се сведат до минимум и ресурсите се използват повторно и ефективно – и можете да създадете икономика, която е едновременно устойчива и печеливша. 

Никъде другаде преминаването към кръгов модел не е по-спешно, отколкото в строителството. С потребяването на три милиарда тона суровини всяка година това е най-големият потребител на ресурси, който произвежда около една трета от всички отпадъци, голяма част от които се затварят в сметища. В резултат на това сградите са един основен приоритет в политиките и насоките, издавани от ЕС, който подкрепя кръговата икономика.

Ние преработваме отпадъчните материали

Бизнес моделът на групата ROCKWOOL вече включва мислене в посока кръгова икономика. Ние преработваме отпадъчните материали, рециклираме собствените си отпадъци в затворени вериги и проектираме продукти с дълъг живот и неограничено рециклиране. Една от най-ценните особености на каменната вата е, че тя може да бъде направена от материали, които иначе биха били депонирани или извадени от икономическия цикъл. Като цяло около една трета от нашите суровини се състоят от вторично преработени отпадъци (с промяна в предназначението на материала) от металопроизводството, електроцентрали и от съоръжения за пречистване на отпадъчни води. Ние можем да дадем втори живот например на шлаката от металургията и шлама от пречиствателните станции, и дори на малки количества стари керамични изделия, като например счупени мивки и тоалетни чинии.

Дизайн за разглобяване

Друг ключов аспект на кръговата икономика е така наречения „дизайн за разглобяване“. За да бъдат рециклирани продуктите, те трябва да бъдат лесно разглобени и отделните материали, от които са изработени, да бъдат разделени. Използването на модулни и лесни за разглобяване строителни материали също прави възможно тяхното повторно използване, когато се правят промени в пространствата, вместо да се налага да се изхвърлят.    

От каменна вата се произвеждат продукти, които запазват едни и същи характеристики през целия си дълъг експлоатационен срок и лесно се демонтират, използват повторно и рециклират. Нейните качества правят продуктите на ROCKWOOL незаменима съставка при преминаването ни към една по-устойчива, кръгова икономика.

Circular solutions infographic. Sustainability report 2017
„Трябва да продължим да работим усилено, за да произвеждаме още по-добри продукти и да оставим по-малко отпечатък в процеса - което включва устойчивост на мисленето в нашите продукти, операции и научноизследователска и развойна дейност.“

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Повече за кръговата икономика