Прецизно градинарство

1 януари 1 г.

Холандските фермери са водещи в света в сферата на използване на хидропонни системи за намаляване на потреблението на вода.

Градинарството като отговор на недостига на вода

Когато недостигът на вода представлява разрастващ се проблем, градинарството може да има отговора. Чрез използване на почвен субстрат от каменна вата заедно със съвременна технология за напояване фермерите в Нидерландия намаляват наполовина обема на необходимата вода за отглеждане на зеленчуци.

До 2050 г. населението в света ще има нужда от два пъти повече храна от количеството, необходимо днес. Но нашите ресурси, особено водата, ще бъдат все по-ограничени. Според едно проучване от 2016 г.1 с употребата на почвен субстрат от каменна вата вместо почва при отглеждането на зеленчуци една оранжерия може да си осигури по-високи добиви при значително по-малко вода. Ключът е в прецизността. В почвата не цялата вода достига областта на корена, където тя е нужна, и това може бързо да доведе до прекомерно поливане.

Повторно използване на излишната вода в нашия почвен субстрат за прецизно отглеждане на култури

С хидропонните техники, които използват почвен субстрат за прецизно отглеждане на култури от каменна вата обаче е възможно да се осъществи повторно използване на излишната вода, което означава, че се налага поне 50 на сто по-малко поливане. Освен това иновативните технологии позволяват много по-добра прецизност, което дава възможност на фермерите да измерват и регулират водата, както и употребата на торове. 

Фермерите в Холандия са лидери в използването на тази технология. Проучване на Университета във Вагинген показва, че чрез използване на хидропонни техники, на базата на субстрати от каменна вата, се постигат по-високи добиви домати с по-малко от половината вода, необходима за отглеждане на култури в почва.

Ако високотехнологичната оранжерийна система за култивиране, използвана широко в Холандия, се приеме на глобално ниво, тя би могла да изиграе важна роля при удовлетворяване на изискванията за производство на повече храна от по-малко ресурси.

1: E. Heuvelink and L.F.M. Marcelis (Wageningen University), Global challenge area: water scarcity (2016)

Икономии в напояването
0

по-малко напояване, нужно при използването на каменна вата в сравнение с почвата – по-големи добиви от по-малко от половината вода

Разгледайте нашите продукти

Повече относно управлението на водите