Изграждане на решението

1 януари 1 г.

Как екосградите могат да бъдат част от един устойчив свят.

Неизползван потенциал

По цял свят сградите консумират твърде много ресурси и произвеждат твърде много отпадъци. Те използват 25% от световната вода и 40% от ресурсите си, като създават една трета от всички отпадъци и 40 на сто от глобалните въглеродни емисии. Погледнато през призмата на тези статистически данни, те не са екологично устойчиви.

Но сградите също имат огромен неизползван потенциал да се превърнат в централна част от решението на нашите неотложни предизвикателства, свързани с устойчивостта. Екологичните проекти могат да се борят с изменението на климата, като същевременно подобряват здравето, благополучието и производителността.

За да се постигне това, е важно да се предприеме всеобхватен подход към планирането, проектирането и строителството, който разглежда всеки аспект на устойчивостта. Съсредоточаването върху един единствен подход може да има отрицателен ефект върху цялостните характеристики на сградата, поради което стандартите, разработени от ISO (Международната организация по стандартизация) и CEN (Европейския комитет по стандартизация), вече позволяват измерване на устойчивостта през целия жизнен цикъл на сградата. Тези стандарти надхвърлят екологичните показатели, за да включат начините, по които сградите допринасят за здравето, безопасността и благополучието.

Трябва да продължим да работим усилено, за да произвеждаме още по-добри продукти и да оставим по-малко отпечатък в процеса - което включва устойчивостта на мисленето в нашите продукти, операции и научноизследователска и развойна дейност.

Йенс Биргенсон

ROCKWOOL Group
Изпълнителен директор

Създаване на екологичен дизайн

Ключовата стъпка към екологичния дизайн е да се намали количеството енергия, от която се нуждае сградата. Обикновено 80% от използваната енергия е за отопление, охлаждане, топла вода и осветление, а останалите 20% от използваната енергия са за строителни материали, транспорт и разрушаване. Така нискоенергийният дизайн е съществено, но също е важно да се проектира по комплексно и да се обмисля как сградата и нейните материали могат да се рециклират и използват повторно в края на техния експлоатационен срок. Дизайнът и материалите имат отношение и към други важни аспекти на устойчивостта, като топлинен комфорт, звукоизолиращи характеристики и пожарна безопасност.

Отопление и охлаждане
0

от енергията от отопление и охлаждане

Материали, транспорт и разрушаване
0

от енергията от материали, транспорт и разрушаване

Сгради
0

от световните ресурси и емисии са от сградите

Схеми за оценяване

За точна оценка на това колко екологичен е един строителен проект, анализът на експлоатационния ресурс (LCA) предлага полезна и широко приета методология. LCA разглежда целия отпечатък на сградата, включително материалите, от които е изградена. Информация относно материалите обикновено се съобщава посредством Екологичната декларация на продукта (EPD).

EPD не може да Ви каже дали материалът е „екологичен“ или не, тъй като това зависи от начина, по който е вграден в проекта. Но той допринася за по-бърз и по-точен анализ на експлоатационния ресурс на сгради и подпомага строителите да отговорят на националните стандарти и да спечели точки в схемите за оценка на устойчивостта. Продуктите на ROCKWOOL допринасят за получаването на повече точки в схеми за оценяване на устойчивото строителство като LEED®, BREEAM, DGNB (Немски съвет по устойчиво строителство) и HQE (Haute Qualite Environnementale).

Когато разглеждаме целият жизнен цикъл на сградите, е възможно да се създадат сгради, които да допринасят положително за по-устойчив свят. 

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории