Изменение на климата
Здраве
Качество на живот
Устойчивост

Шумът влияе върху ученето

1 January 1

Намаляването на шума от околната среда към училищата може да доведе до подобрен учебен процес, но и до по-добро дългосрочно здраве.

Наречи го случайна акустика или невидима архитектура, истината е, че шумът влияе върху здравето и влияе отрицателно върху капацитета за учене. Често, след продължителна експозиция, хората вече няма да обръщат внимание на нивото на шума, което изпитват в ежедневната си среда. Това се променя бързо, ако направят посещение в пустинята, където веднага ще бъде забелязано, че има голяма разлика в сравнение с живота в градските райони. Обикновено хората се изненадват от спокойствието на една пустиня, когато я посещават за първи път.

През последното десетилетие замърсяването на градския шум получи повишено внимание от Европейската агенция за околна среда (ЕИП) и Световната здравна организация (СЗО). Разнообразие от независими проучвания доведоха до промени в насоките за шума в околната среда на СЗО през 2018 г. Според СЗО нивата на шум над 35 децибела ще доведат до намалени когнитивни способности в училищата.

Източници на шумо замърсяване в училищата

Училищата се изправят пред шумо замърсяването, както от вътрешни, така и от външни източници. Груповата дейност в един клас може да бъде нарушена от един урок по четене в друг. Учебните заведения страдат от екологични шумове породени от околната среда, като например тежък трафик или поради близък строителен обект. Колкото по-висок е околният шум, толкова по-силно учители и ученици трябва да говорят.

Проблемните източници на шум варират. Може да е изграждане на помощни системи или оборудване, което е предназначено за класната стая. Системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) също водят до навлизане на шума в класна стая. В училищата без звукова абсорбция децата губят 25% от думите, изречени от преподавателя си.

Шумо замърсяване и неблагоприятни последици за здравето

Човешката слухова система постоянно получава стимули, които влияят на нервната система. Способността да се разграничи интензивността на различните стимули е жизненоважна за човешкото възприятие и осъзнаване. Прекомерните нива на шум намаляват способността за разграничаване на звуците поради привикване и адаптация, което е естествен отговор на човешкото тяло.

Струва си да се спомене, че в сравнение с възрастните - юношите са по-чувствителни към шума. Това, което 40-годишен архитект чува в сграда, е изцяло различно от слуховия опит на 14-годишно дете.

За учениците неблагоприятните последици за здравето, които са причинени от прекомерен шум, могат да включват:

  • Намалена концентрация, която може да доведе до понижено академично представяне
  • Повишено кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания
  • Промени в съня, които могат допълнително да повлияят на способността им да се концентрират
  • Шум в ушите или загуба на слуха, предизвикана от високи нива на шума (в най-тежките случаи)

В същото време шумният клас също влияе на учителя. Учителите са по-малко склонни да говорят със своите ученици или прекарват по-малко време в разговори, когато околната среда съдържа високи нива на шум. Дори най-отдадените възпитатели могат да станат жертва на вокална умора в шумните класни стаи, което ще намали способността им да взаимодействат с учениците си.

Съображения относно акустиката в училищата за подобряване на капацитета за учене

Световното градско население ще продължи да расте, а оценките сочат, че до 2050 г. в тези райони ще живеят повече от две трети от населението. Тези хора живеят в шумни градове, "които никога не спят". В тези среди инженерството и дизайнът за шум ще бъдат жизненоважни, за да се гарантира по-добро човешко здраве в бъдеще.

В цяла Европа 16 600 преждевременните смъртни случаи могат да се дължат на прекомерно излагане на шум и шумо замърсяване на годишна цена от 40 милиарда евро. Създаването на градове на бъдещето ще зависи от цялостна оценка на човешкото здраве и комфорт, особено в среди, в които хората живеят, учат и се възстановяват.

Когато става въпрос за училищата на бъдещето, има някои съвети, които дизайнерите могат да следват, за да направят тези сгради по-подходящи за бъдещото поколение. Винаги, когато се започне изграждане на ново училище или обновяването на съществуващо, е много важно да се вземе предвид акустиката му.

Някои от основните съображения за намаляване на шума в училищата включват:

  • Проектиране на сгради за задържане или контрол на шума от външни и вътрешни източници
  • Стаи за предотвратяване на шума, които влиза или се разпространява между класните стаи
  • Гарантиране, че класните стаи благоприятстват за лесно предаване на информация сред цялата аудитория
  • Гарантиране на отделянето на социалните пространства от областите за обучение

Научната общност наскоро започна да разбира неблагоприятните последици от прекомерния шум върху човешките популации. За да се гарантира здравето на студентите и да им се осигури благоприятна учебна среда, ще се изисква сътрудничество между администратори, законодатели, дизайнери и инженери.

Проектиране за по-добро здраве в бъдеще

Настоящите последици от климата ще изискват градовете на бъдещето да бъдат устойчиви. Институциите вече не могат просто да се съсредоточат върху намаляването на отпадъците и рециклирането на суровините. Тъй като повече хора вземат икономическо решение да се преместят в градските райони, от жизненоважно значение е да се гарантира, че те имат достъп до пространство, което не влияе отрицателно на здравето им. Транспортни системи като влакове, самолети и автомобили ще продължат да повишават нивото на шума в околната среда на бъдещите градове.

Имайте предвид, че хората прекарват 90% от времето си вътре в сградите. Използвайки естествените свойства на камъка, продуктите ROCKWOOL могат да помогнат на дизайнерите да намалят шумовото замърсяване от вътрешни или външни източници в учебните институции.

Продуктите ROCKWOOL създават тихи пространства, където са най-необходими.

Искате ли да научите повече?