Изменение на климата
Здраве
Качество на живот
Устойчивост

Шумът влияе върху ученето

1 January 1

Намаляването на шума от околната среда към училищата може да доведе до подобрен учебен процес, но и до по-добро дългосрочно здраве.

Искате ли да научите повече?