Подове и тавани

Steprock ND

Твърди плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола и напълно влаго- и водоустойчиви.

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD ≤ 0,037 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kgK | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² | EN 1609
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 20 kPa | EN 826
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Steprock ND 0,5 20 600 1000 9,6
Steprock ND 0,8 30 600 1000 6
Steprock ND 1,05 40 600 1000 4,8
Steprock ND 1,35 50 600 1000 3,6

Няма съобщение за резултати

Зареди още