Подове и тавани

Steprock HD

Твърди плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола и напълно влаго- и водоустойчиви.

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,037 W.m˗¹ .K˗¹ | БДС EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kgK | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² | EN 1609
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 20 kPa | EN 826
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Steprock HD 0,75 30 600 1000 6
Steprock HD 1,25 50 600 1000 2,4

Няма съобщение за резултати

Зареди още
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]