Izolimi i murit të jashtëm Fasada e varur Fasadat e ventiluara

Ventirock Duo

Panele të ngurta të pa veshura, izoluese prej leshi guri me dy shtresa për mbrojtje nga zjarri, zëri dhe mbrojtje termike të fasadave të ajrosura  

Back
Back

Parametrat teknik

Pika e shkrirjes Tt > 1000°C | HRN DIN 4102
Reagimi ndaj zjarrit A1 | EN 13501-1
Përçueshmëria termike e deklaruar λD = 0,035 W/mK | EN 12667, 12939
Rezistenca ndaj rrymimit të ajrit AFri | r ≥ 16 kPa·s/m2 | EN 29053 | AFri | r ≥ 20 kPa·s/m2 | EN 29053
Përshkueshmëria ndaj avullit MUi | μ = 1 | EN 13162
Back
Back
Back
Back
Back

Trashësia (mm)

Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Copë në një pako m² në një paletë
80 600 1200 6 43,2
100 600 1200 6 34,56
120 600 1200 5 28,8
140 600 1200 4 23,04
150 600 1200 3 21,6
160 600 1200 3 21,6
200 600 1200 3 17,28

We can't find any results that match your search

Ngarko më shumë