Fasada e varur Izolimi i murit të jashtëm Fasadat e ventiluara

Fixrock 35 VF

Panele izoluese prej leshi guri me densitet mesatar

Back
Back

Parametrat teknik

Çelësi i markimit MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr12***

***MW - lesh mineral; EN - standard evropian; Ti - toleranca e trashësisë; DS(70,90) – qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara të temperaturës dhe lagështisë relative; WS – absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; AFr - rezistenca ndaj rrymave tsë ajrit; MUi - difuzioni i avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit).

Pika e shkrirjes Tt > 1000°C | HRN DIN 4102
Reagimi ndaj zjarrit A1 | HRN EN 13501-1
Përçueshmëria termike e deklaruar λD = 0,035 W/mK | HRN EN 12667
Rezistenca ndaj rrymimit të ajrit AFri | r ≥ 12 kPa·s/m2 | HRN EN ISO 9053
Absorbimi afatgjatë i ujit WL(P) | ≤ 3 kg/m2 | HRN EN 12087
Absorbimi afatshkurtër i ujit WS | ≤ 1 kg/m2 | HRN EN 1609
Përshkueshmëria ndaj avullit MUi | μ = 1 | HRN EN 12086
Back

***MW - lesh mineral; EN - standard evropian; Ti - toleranca e trashësisë; DS(70,90) – qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara të temperaturës dhe lagështisë relative; WS – absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; AFr - rezistenca ndaj rrymave tsë ajrit; MUi - difuzioni i avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit).

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Copë në një pako Pako në një paletë m² në një paletë
40 600 1200 5 12 43,2
50 600 1200 6 8 34,56
60 600 1200 5 8 28,8
70 600 1200 4 8 23,04
80 600 1200 3 10 21,6
100 600 1200 3 8 17,28
120 600 1200 2 10 14,4
140 600 1200 2 8 11,52
150 600 1200 2 8 11,52
160 600 1200 2 6 8,64
180 600 1200 2 6 8,64

We can't find any results that match your search

Ngarko më shumë